Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.
Reklama Lubliniec Info

Pogoda:  -2 °C, 15 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Mówi się trudno i płynie się dalej. {...} Rybka umie pływać, dopóki jest żywa. "

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2018/2019

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2018r. rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2018/2019.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

od 12.03.2018r. godz. 8:00 do 23.03.2018r. godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branychpod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 12.03.2018r. godz. 8:00 do 27.03.2018r. godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy-Prawo oświatowe

11.04.2018r. godz. 09:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 11.04.2018r. godz. 09:00 do 17.04.2018r. godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20.04.2018r. 08:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5 dni od daty założenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (każdy 100 pkt).
1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym. - 32 pkt
2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec.- 16 pkt
3. Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola.- 8pkt
4. Rodzina kandydata będąca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych. - 4 pkt
5. Rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim - 2 pkt
6. Korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz.157) w roku szkolnym
porzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja. - 1pkt.

2018-02-05 10:21:06 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!