Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.
Reklama Lubliniec Info

Pogoda:  -1 °C, 20 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Gdy owoce są już dojrzałe, dobrze jest stanąć pod drzewem." [Przysłowie holenderskie]

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej Legiony

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej Legiony

Nudzisz się w domu? Męczy cię stałe siedzenie przed komputerem? Chciałbyś, przeżyć wspaniałą przygodę? Lublinieccy harcerze zapraszają na Grę Miejską „Legiony” , która odbędzie się 11-13 listopada. Mamy dla was dwie propozycję. Pierwsza to cały weekend z atrakcjami i drugi wariant to jednodniowy udział w zabawie. Spotykamy się 12 listopada o 9:00 na lublinieckim rynku.

Regulamin Gry Miejskiej
"LEGIONY - droga ku wolności " 11-13.11.2016r.

1. ORGANIZATOR GRY:
Organizatorem przedsięwzięcia jest Hufiec ZHP Lubliniec

2. TERMIN I MIEJSCE GRY
Gra miejska odbędzie się na terenie miasta Lubliniec w dniach 11-13 listopad 2016r. Główna część Gry - na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublińca, okolic i patrole spoza miasta - odbędzie się 12.11 od godziny 09:00 z Rynku w Lublińcu, a zakończy się o 17:00 również na rynku podsumowaniem zmagań patroli oraz rozdaniem nagród. Patrole harcerskie i inne zainteresowane grupy zapraszamy na rozbudowaną część gry, która trwać będzie - 3 dni: od 11.11 godz. 15:00 Dworzec PKP Lubliniec, do 13.11 godz 10:00 Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. Czas i miejsce rozpoczęcia każdej trasy określa jej komendant, informując o tym patrole po ich ostatecznym przydziale na trasę.

3.UCZESTNICY
W Grze mogą brać udział patrole reprezentujące: – jednostki harcerskie wszystkich organizacji harcerskich; – szkoły, szkolne kluby, koła zainteresowań i inne zespoły, – koła PTTK, kluby turystyczne, – inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, – rodziny

4. SKŁAD PATROLI
Patrol w Grze może liczyć do 8 osób.
W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba, która na starcie gry podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez członków patrolu.
W uzasadnionych okolicznościach komendant gry może zażądać zapewnienia patrolowi drugiego pełnoletniego opiekuna pod rygorem nieprzyjęcia patrolu na daną trasę.

5. ODPŁATNOŚĆ
Gra dla wszystkich uczestników jest bezpłatna. Gra Miejska dofinansowana jest przez Burmistrza Miasta Lubliniec.

6. ZGŁOSZENIA
Do 28.10.2016r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na grę: kliknij tutaj
Lub na adres e-mail: legionypolskie2016@gmail.com
Zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta gry , którego należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną adres e-mail: legionypolskie2016@gmail.com
Po zamknięciu rejestracji, każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go do gry.
Za przyjęty na trasę uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki: 1). w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola, 2). otrzymał drogą elektroniczną od komendy gry potwierdzenie przyjęcia na grę miejską
Prosimy o uwzględnienie czasu pobytu na grze podczas zgłaszania patroli

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA Każdy patrol otrzyma pakiecik, w którym znajdzie się - mapa miasta - karta patrolu - długopis, lub ołówek - specjalny buton gry miejskiej, dla każdego członka patrolu -oraz jeden ciepły posiłek w sobotę - 12.11.2016r., dla każdego członka patrolu
W przypadku udziału w grze – 3 dniowej od 11.11 do 13.11 organizator zapewnia każdemu uczestnikowi gry: – nocleg w warunkach turystycznych ( Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, ul. Wilimowskiego 8) – 1 ciepły posiłek dnia 12.11.2016r tj, sobota – wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów,
Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na grę, ale nie wezmą w nim udziału.
Zwycięskie patrole na każdej trasie wartościowe nagrody.

8. ZAKOŃCZENIE GRY
Dla patroli biorących udział w grze 12 listopada, gra zakończy się: 12 listopada (sobota) o godzinie 17.00 na rynku w Lublińcu, podsumowaniem i rozdaniem nagród Dla patroli biorących udział w grze od 11 do 13 listopada, gra zakończy się 13.11.2016r. (niedziela) w godzinach porannych.

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA* (w przypadku gry 3-dniowej)
Każdy uczestnik gry powinien posiadać: – plecak turystyczny, – śpiwór i karimatę lub koc, – wygodne obuwie turystyczne, – obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów, – jasne nakrycie głowy,
– prowiant, – przybory do spożywania posiłków, – okrycie przeciwdeszczowe, – (harcerze) kompletne umundurowanie.

10. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU
Każdy patrol powinien posiadać: – apteczkę pierwszej pomocy, – kompas lub busolę, - dodatkowe ubezpieczenie patrolu

11. INNE INFORMACJE
1.Uczestników gry obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendantów i oboźnych tras, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.
2.Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejszego wydalenie uczestnika lub patrolu z gry.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia trasy przed rozpoczęciem gry, nieprzyjęcia drużyny na grę lub nieprzyjęcia jej na żadną z wybranych przez nią tras i zaproponowania jej innej trasy.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
5. Zabrania się przemieszczanie patrolu podczas gry środkami komunikacji takimi jak: rowery, samochody, rolki, hulajnogi, deskorolki itp. Uczestnicy poruszają się wyłącznie pieszo
6.Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant gry ogłasza na stronie Hufca ZHP Lubliniec – www.lubliniec.zhp.pl
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta gry.

Uczestnicy gry miejskiej zobowiązani są do:
- Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekuna grupy i organizatorów gry.
- Posiadania dokumentu tożsamości (podstemplowanej legitymacji szkolnej).
-  Prawo do udziału mają dzieci 1-3 kl. Podstawówki (pion zuchowy), młodzież (pion harcerski), które okażą pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
- Przemieszczamy się całą grupą, bez oddalania się bez zezwolenia opiekunów wycieczki.
- Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając grupę na drugą stronę.
- Poruszamy się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą.
- Tempo marszu nadaje przewodnik i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego uczestnika gry.
- Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłku wyznacza opiekun grupy.
- Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi a następnie organizatorom gry.
- Wszyscy uczestnicy gry biorą aktywny udział w zajęciach programowych, obserwujemy krajobraz i zwiedzamy obiekty, uważnie słuchamy informacji i objaśnień opiekunów celem nabycia jak najwięcej wiadomości krajoznawczych.
- Podczas gry można fotografować pomniki przyrody oraz zabytki historyczne.
- Szanujemy przyrodę nie hałasujemy, dbamy o czystość i o porządek.
- Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.
- Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów.

2016-10-26 10:23:57 | P.W.

facebook sledzik gg

Więcej: Lubliniec * zhp

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!