Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  4 °C, 12 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić. " [Stanisław Jerzy Lec]

TRWAJĄ ZAPISY DO ARTYSTYCZNEGO OGNISKA WOKALNO – BALETOWEGO

Od drugiej połowy września 2016 roku rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów Artystycznego Ogniska Wokalno – Baletowego im. Elwiry Kamińskiej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Zapisy na nowy rok szkolny trwają do 12 września.

Do udziału w warsztatach wokalnych i baletowych Zespół „Śląsk” zaprasza uzdolnione dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia do Ogniska można pobrać ze strony internetowej www.zespolslask.pl i należy ją przesłać na adres: centrum.edukacji@zespolslask.pl do dnia 12 września 2016 roku.

Do grupy wokalnej zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku 7-13 lat, do grupy baletowej – dziewczynki i chłopców w wieku 5-12 lat. Dzieci rozpoczynające naukę w Ognisku zostaną zakwalifikowane do odpowiedniej grupy po przesłuchaniu przez pedagogów.
Zajęcia dla grupy wokalnej i baletowej będą się odbywały dwa razy w tygodniu według planu, który zostanie podany we wrześniu. Koszty nauki wynoszą 99,00 zł/miesiąc na jedno dziecko, w przypadku uczestnictwa dwojga dzieci (rodzeństwo) – 149,00 zł/ miesiąc. Pełen cykl nauki w Ognisku dla poszczególnych grup – wokalnej lub baletowej – trwa 3 lata. Na zakończenie każdego roku szkolnego i po pozytywnie zdanych egzaminach z przedmiotów nauczania, uczeń otrzymuje świadectwo Ogniska, promujące na kolejny rok, a po ukończeniu cyklu nauczania
(3 lata) – dyplom ukończenia Ogniska.

Artystyczne Ognisko Wokalno-Baletowe w Koszęcinie jest specjalistyczną placówką oświatową kształcącą dzieci wokalnie i tanecznie. Kadrę pedagogiczną stanowią pedagodzy Zespołu „Śląsk” i pedagodzy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego
w Bytomiu. Głównym celem działania ogniska jest artystyczna edukacja dzieci i młodzieży
w kierunku wokalnym i tanecznym oraz zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą
o muzyce i tańcu, rozwijanie uzdolnień muzyczno-ruchowych, estetyki muzycznej, rozszerzanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie, rozwijanie inwencji twórczej. Ognisko przygotowuje i kieruje dzieci i młodzież do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych lub baletowych, jednocześnie jest ciekawą propozycją wstępnego kształcenia dziecka w kierunku muzycznym, opartego na autorskich programach nauczania.
Artystyczne Ognisko Wokalno-Baletowe zostało dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu pod nazwą: „Potrafię – śpiewam i tańczę” - cykl wokalnych i tanecznych warsztatów dla dzieci”.

Kartę zgłoszenia do Ogniska należy pobrać ze strony internetowej www.zespolslask.pl (zakładka Projekty/Ognisko Wokalno - Baletowe) i przesłać na adres: centrum.edukacji@zespolslask.pl lub fax (034) 31 06 416 do dnia 12 września 2016 roku.

Plan warsztatów artystycznych zostanie podany w pierwszym tygodniu września.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.zespolslask.pl
w zakładce Projekty/Ognisko Wokalno – Baletowe.

Informacji szczegółowych udziela:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w
Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel: +48 34 310 64 03, e-mail:centrum.edukacji@zespolslask.pl

2016-08-31 11:08:05 | ZPiT Śląsk

facebook sledzik gg

Więcej: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk * Koszęcin * powiat lubliniecki

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!