Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -3 °C, 13 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
""

W sobotę rusza ZIMNAR 2016

W sobotę rusza ZIMNAR 2016

Już jutro, 9 stycznia rusza XVI edycja "ZIMNARA", czyli Zimowego Maratonu Na Raty. Przez 7 kolejnych tygodni można pokonać dystans maratonu tj. 42,195 km, oczywiście na raty. Każdy etap to 7 km, z czego jeden to 7,195 km. Zamieszczamy regulamin zawodów

XVI „ZiMNaR” Lubliniec
09.01.2016r. – 20.02.2016r.

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW
Trening przygotowawczy do maratonu
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.
Przybliżenie oraz integracja uczestników ze środowiskiem Wojskowego Klubu Biegacza „META” Lubliniec.

ORGANIZATOR:
Wojskowy Klub Biegacza META LUBLINIEC.
Tel. +48 034 3520101
Strona internetowa: www.wkbmeta.pl
e-mail: wkbmeta@tlen.pl

MIEJSCE  ZAWODÓW
• Miejscem startu i mety jest początek ścieżki rowerowej Lubliniec-Kokotek (Trasa rowerowa 17). Trasa o nawierzchni szutrowej, oznaczona co 100m (pierwsze i ostatnie 2 km) oraz co 0,5 km   z typową „agrafką” czyli nawrotem na półmetku.
Dojazd od ulicy Stalmacha – skrzyżowanie z ul. Myśliwską. Parking i miejsce na rozgrzewkę znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec, gdzie też mieścić się będzie Biuro Zawodów.
• Godzina otwarcia biura: godzinę przed startem (10:00).
• Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

PROGRAM ZAWODÓW:
7 poszczególnych etapów ZIMNARA 2016 odbywać się będzie w soboty zaczynając od 09.01.2016r. wg następującego harmonogramu:
- I etap 7 km 09.01.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- II etap 7 km 16.01.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- III etap 7 km 23.01.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- IV etap 7 km 30.01.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- V etap 7 km 06.02.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- VI etap 7,195 km 13.02.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)
- VII epilog 7 lub 7,195 km - 20.02.2016r. – start godz. 11:00 (dzieci 10:30)

• Rozpoczęcie zawodów:
- bieg na dystansie 2 km (dzieci) o godz.  10:30
- bieg główny na dystansie 7 km (dorośli) o godz. 11:00.
START   i   META   -   początek   trasy   rowerowej   Lubliniec-Kokotek   przy   ul.  Myśliwskiej w Lublińcu.
•   Zapraszamy   wszystkich   zawodników   po   zakończeniu   ostatniego   etapu   na   uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie nagród. O czasie i miejscu zakończenia, uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem.


DYSTANS
•  7 km (1 pętla), z nawrotem na półmetku.
•  Dzieci do lat 16 włącznie (rocznik 2000) startują na dystansie 2 km.
•  Trasa będzie oznaczona co 100m (pierwsze i ostatnie 2 km), oraz co 0,5 km.  
•  Do klasyfikacji ogólnej liczony będzie czas 6 pierwszych etapów
•  7 bieg jest biegiem kończącym cykl zawodów, a jednocześnie pozwalającym tym, którzy opuścili jeden z kolejnych biegów, na ukończenie pełnego dystansu Maratonu na Raty
(osoba taka zostanie sklasyfikowana na końcu stawki za tymi osobami, które przebiegły wszystkie z kolejnych 6 etapów). Organizator zastrzega sobie prawo startu osób biorących udział w zabezpieczeniu biegu o innej wyznaczonej porze.

WARUNKI UCZESTNICTWA
•  Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby  pełnoletnie oraz   osoby   w   wieku   14-18   lat,   jeśli   mają   pisemną   zgodę   rodziców.  
•   Warunkiem   dopuszczenia   do   biegu   głównego   jest   przedstawienie   przez   uczestnika zaświadczenia   lekarskiego   o   braku   przeciwwskazań   do   udziału   w   biegu   lub   złożenie podpisanego   własnoręcznie   oświadczenia   o   zdolności   do   udziału   w   biegu.  
• Każdy uczestnik trenuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników  niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów.
•  Przed każdym biegiem zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia w biurze zawodów i uiścić  opłatę wymaganą   przez   organizatora   (nie   dotyczy   zawodników   z   wykupionym   pakietem abonamentowym).
•  Organizator dopuszcza start, po wcześniejszych ustaleniach technicznych, biegaczy na nartach oraz  Nordic Walking.
•   Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną do dnia poprzedzającego zawody, przesyłając swoje oświadczenie o chęci udziału na adres e-mail:   szwed65@o2.pl lub na godzinę przed startem. Biuro zawodów zamykane będzie 15 minut przed godziną startu.

OPŁATY WPISOWE
• Opłata startowa wynosi 6 zł i 3 zł dla dzieci za start w każdym etapie  (łącznie z 7 etapem dodatkowym). Brak opłaty skutkować będzie nie umieszczeniem zawodnika w wynikach.
• Istnieje możliwość wykupienia pakietu abonamentowego w wysokości  30 zł i 15 zł dla dzieci, który uprawnia do startu we wszystkich (łącznie 7 etapach), bez ponoszenia dodatkowych kosztów uczestnictwa.
•  Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
• Organizator   nie   zwraca   opłaty  wpisowej   osobom,   które   nie   ukończyły   zawodów.  
• Organizator nie zwraca opłaty abonamentowej i nie przewiduje przenoszenia jej na inne osoby.

NUMER STARTOWY
•  Każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem w zawodach otrzymuje numer startowy, którym posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych etapach.
•  Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
• Zawodnicy   bez   widocznego   numeru   startowego   nie   będą   sklasyfikowani.  
• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym  fakcieorganizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją i zmianą numeru startowego.
•Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja  generalna kobiet i mężczyzn.
Dopuszcza się start biegaczy na nartach oraz Nordic Walking, lecz zawodnik taki zostaniesklasyfikowany w wynikach na równi z biegaczami.  

NAGRODY:
W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 SATYSFAKCJA, SPLENDOR, TROFEA oraz NIESPODZIANKI. Wszystkim sklasyfikowanym  zawodnikom, którzy ukończąwszystkie
Etapy Maratonu zostaną wręczone  okolicznościowe „Zimnarowe” medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.                                          
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać rocznik oraz przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.                                         
•Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:
Krzysztof Szwed tel. 660 756 197  lub  e-mail szwed65@O2.pl
Zbigniew Rosiński tel. 602 581 585  lub e-mail  wkbmeta@tlen.pl

2016-01-08 10:08:54 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!