Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.


Pogoda:  °C, km/h , więcej
Złota myśl dnia:
""

Nieznana Lubliniecka Legenda: Grand Prix otrzymał Grzegorz Kopiec

Nieznana Lubliniecka Legenda: Grand Prix otrzymał Grzegorz Kopiec

W sobotę 11 kwietnia, w Miejskim Domu Kultury odbyła się promocja książki "Nieznana Lubliniecka Legenda" Wydawnictwa św. Macieja Apostoła z Lublińca. Książka zawiera pokonkursowe prace literackie. Konkurs polegał na napisaniu legendy o Lublińcu. Nagrodę Grand Prix otrzymał Grzegorz Kopiec. Zamieszczamy listę wszystkich wyróżnionych autorów, galerię zdjęciową z promocji książki oraz fragment "Fałszywego dekretu" Grzegorza Kopca. Książka "Nieznana Lubliniecka Legenda" została wydana pod naszym patronatem medialnym.

Ogłoszony przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu konkurs literacki pt. „Nieznana lubliniecka legenda” ad­resowany był do wszystkich mieszkańców miasta Lubliniec, mieszka­jących na stałe lub czasowo, uczących się czy pracujących w naszym mieście.
Konkurs przeprowadzony został w następujących kategoriach:
– szkoły podstawowe
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne
– dorośli
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura. Całym sercem, a nawet piórem, zaangażowała się w to kul­turalne przedsięwzięcie także Wiceburmistrz Miasta Lubliniec Anna Jonczyk-Drzymała.
Mieszkańcy Lublińca mieli za zadanie, w terminie od 1 paździer­nika 2014 do 14 lutego 2015 roku, wymyślić własną, oryginalną le­gendę, nie tylko o powstaniu miasta, ale także opowieść związaną z miejscami, obiektami (np. rynek, rzeka Lublinica, Zamek Lubliniec­ki), czy osobami (np. św. Edyta Stein), nierozerwalnie związanymi z historią jak i dniem dzisiejszym Lublińca.
Jury konkursowe, powołane przez Wydawnictwo św. Macieja Apo­stoła, pod przewodnictwem literata Edwarda Przebieracza, podjęło decyzję, by wszystkie nadesłane prace na konkurs zamieścić w książ­ce-pokłosiu tegoż konkursu.

Na konkurs wpłynęło łącznie równo 70 legend, od 64 autorów z Lublińca, Strzebinia, Tarnowskich Gór i Kochanowic: 47 prac na­desłali uczniowie szkół podstawowych, 6 gimnazjaliści, a 17 osoby dorosłe. Nie wpłynęła żadna praca od ucznia szkoły ponadgimnazjal­nej.

Jury podkreśla niezwykle wysoki poziom literacki nadesłanych le­gend, zwłaszcza w kategorii dorosłych, w której aż 6 autorów otrzy­mało wyróżnienia i nagrodę główną.
Na rozstrzygnięcie konkursu oraz promocję niniejszej książki, w dniu 11 IV 2015 w lublinieckim MDK, zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz bez­płatnie egzemplarz autorski książki.
Dyrektor MDK w Lublińcu, Agata Woźniak-Rybka, zechce przyjąć od Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wyrazy serdecznego podzię­kowania za bezpłatne udostępnienie sali widowiskowej MDK na pro­mocję książki z lublinieckimi legendami.
Bardzo dziękujemy także konferansjerowi Zbigniewowi Seniów za poprowadzenie imprezy promocyjnej książki.
Wielkie „Bóg zapłać!” kierujemy także do wszystkich osób zaan­gażowanych w oprawę artystyczną promocji książki. Szczególne podziękowanie zechce przyjąć Sylwin Bechcicki – prezes Stowarzy­szenia św. E.Stein o/Lubliniec, za wygłoszony referat „Obecność św. Edyty Stein w Lublińcu i w książce Nieznana lubliniecka legenda”.
Gratulujemy dyrektorom lublinieckich szkół, których uczniowie zaangażowali się w twórczość literacką promującą Lubliniec.
Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, bez których wysiłku i poświęconego czasu nie powstałaby tak duża liczba pięk­nych lublinieckich legend: Sylwii Kansy (SP nr 1), Gabriela Podbioła (SP nr 3) i Aleksandry Hepner-Zając (Gimnazjum nr 2).

red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lista wyróżnionych osób oraz fragment najlepszej pracy na następnych stronach.

zdjęcia: Mateusz Zawadka

2015-04-13 11:30:51 | Lubliniec.Info, E.P.

facebook sledzik gg

Zobacz nasze galerie
Nieznana Lubliniecka Legenda: Grand Prix otrzymał Grzegorz Kopiec
więcej

Więcej: Edward Maniura * Kultura * Lubliniec * MDK Lubliniec * Anna Jonczyk-Drzymała * Burmistrz * Edward Przebieracz

Komentarzy: 2 dodaj

pokiwać «kiwnąć parę razy, poruszyć czymś z góry na dół, z boku na bok»
I jak w tym kraju ma być miło i przyjemnie, kiedy w sytuacji, gdy coś się komuś udaje, wtedy natychmiast należy go znienawidzić? Co do twojego zarzutu, szanowny pisarzu, odsyłam do Słownika Języka Polskiego PWN - pokiwać «kiwnąć parę razy, poruszyć czymś z góry na dół, z boku na bok» http://sjp.pwn.pl/sjp/;2503488
2015-05-25 11:16:30 | Autor
Pokiwał przecząco :)
Gratulacje dla drogiego jury, które wybrało tekst z tak rażącymi błędami - pokiwać przecząco - mam nadzieję, że ten tekst zostanie poddany gruntownej redakcji.
2015-04-23 17:35:29 | pisarz
więcej