Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -7 °C, 19 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy niezastąpionym." [M.Eibner-Eschenbach]

Karuzela Park Lubliniec - ciąg dalszy

Zamieszczamy informację Naczelnika Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w  Lublińcu w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca, czyli sprawy związanej z budową nowego Centrum Handlowego Karuzela Park w Lublińcu

Rada Miejska w Lublińcu w dniu 25 października 2011r. podjęła uchwałę nr 166/XIII/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca” oraz uchwałę nr 167/XIII/2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej części miasta Lublińca. Celem zmiany studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego było wyznaczenie nowych kierunków rozwoju funkcji usługowo-handlowych na terenie miasta Lublińca oraz wskazanie obszarów przeznaczonych do lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

Podstawą do wystąpienia z inicjatywami uchwałodawczymi w tym zakresie przez Burmistrza Miasta Lublińca był wniosek właścicieli gruntu z dnia 22.09.2011r., w imieniu których na mocy udzielonego pełnomocnictwa występował inwestor. Pierwszy wniosek został złożony przez inwestora w dniu 21 czerwca 2011r. jednak bez stosownego pełnomocnictwa.


Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 24 października 2011r. radni zostali poinformowani, iż wniosek o zmianę w planie został złożony z uwagi na zamiar budowy dużego centrum handlowego w sąsiedztwie restauracji McDonald’s, a podjęte zmiany mają umożliwić powstanie centrum handlowego na terenie miasta Lublińca. Radni poinformowani zostali również wówczas o możliwości lokalizacji centrum handlowego przez inwestora na terenie gminy Pawonków, co zostało zawarte w protokole z posiedzenia komisji. Wyjaśniono, że wnioskowana zmiana w planie wymaga uprzedniej zmiany studium ze względu na fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w studium powinny być wskazane rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. W obowiązującym od 2010r. studium nie przewidziano lokalizacji tego typu obiektów. A w obowiązującym dotychczas planie zagospodarowania przestrzennego ograniczono możliwość lokalizacji na terenach usługowych, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 600 m2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w tej części miasta objęła większy obszar niż teren, będący przedmiotem wniosku inwestora mając na uwadze perspektywę i możliwość rozwoju, na tym terenie, tego typu działalności. Inwestor planował inwestycję, której założeniem od początku była realizacja obiektu przekraczającego powierzchnię 6700 m2. W założeniach projektowych do zmiany studium i planu przyjęto, że tego typu inwestycję na przedmiotowym terenie będzie można zrealizować w świetle obowiązującego prawa, jeżeli studium będzie wskazywało lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2 a plan będzie dopuszczał ich realizację. Członkowie Komisji Gospodarczej przy głosujących 4 radnych, 2 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały zmiany studium, natomiast 2 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym uchwałę zaopiniowano pozytywnie. Głosowanie nad projektem zmiany planu przebiegło podobnie. Uchwałę zaopiniowano pozytywnie.


2012-10-18 08:59:29 | UM Lubliniec

facebook sledzik gg

Więcej: Rada Miasta Lubliniec * Edward Maniura * Lubliniec * Karuzela Lubliniec * Joanna Bąk * powiat lubliniecki * Jerzy Orszulak * Piotr Półtorak

Komentarzy: 10 dodaj

hihihi
2012-10-22 21:16:13 |
Edzio prawdy ci nie powie
Edziulku co z basenem w parku leśnym?
2012-10-22 09:01:54 | Leśniczy
@ "Rada Miejska zagiecła czaso- przestrzeń !"
Rada Miejska potrafi zagiecnąć nie tylko czaso-przestrzeń! Jak będzie chciała to wszystko zagiecnie!!!
2012-10-20 11:21:26 | Lubliniczanin
Te pode mną!
Czytać nie potrafisz? Już jest przetarg ogłoszony. A za chwilę będzie drugi.
2012-10-20 00:08:41 | Strefa
EDEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co z polem na Klonowej !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2012-10-19 11:16:03 | W której kadencji czarowniku !!!!!!!!!!!!!!!!
W tym czasie radny Jerzyk był by gotów z wiaduktem.
A wiadukt to jego priorytetowa sprawa.
2012-10-18 14:38:26 | Wróżka
Zgadzam się, należy czytać całość. Na sprawa ciągnie się już rok
2012-10-18 13:21:58 | Rok
Problemy z datami
Jak wiemy mamy rok 2012...a tam mowa o roku 2011, więc nikt czaso-przestrzeni nie zagiął... Najpierw dokładnie przeczytaj potem pisz brednie...
2012-10-18 11:13:28 | Magda
Czyli co ?
Jeszcze kupa a kupa czasu zanim karuzela zacznie się kręcić.
2012-10-18 11:06:15 | Benek
Rada Miejska zagiecła czaso- przestrzeń !
Rada Miejska w Lublińcu w dniu 25 października 2011r. podjęła uchwałę nr 166/XIII/2011... fajnie że dzisiaj jest 18 października a oni już podęli uchwałę :D
2012-10-18 10:48:06 | max
więcej