Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  1 °C, 8 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Być swoim własnym ministrem spraw wewnętrznych! " [Stanisław Jerzy Lec]

Lubliniec przekaże 1,1 mln zł na realizację zadań publicznych

Lubliniec przekaże 1,1 mln zł na realizację zadań publicznych

Urząd Miejski w Lublińcu ogłosił wyniki I konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok. Instytucje, kluby, stowarzyszenia złożyły łącznie 62 oferty na wartość blisko 2,5 mln zł. Miasto na ten cel przeznaczyło ponad połowę mniej środków, bo 1,1 mln zł. 

Do konkursu wpłynęły w sumie 62 oferty.

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 1 588 289 zł - pula środków konkursowych 700 000,00 zł

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 373 829,00 zł - pula środków konkursowych 90 000,00 zł

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) na łączną kwotę 244 205,00 zł - pula środków konkursowych 130 000,00 zł.

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień od alkoholu na łączną kwotę 204 679,00 zł - pula środków konkursowych 120 000,00 zł.

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych na łączną kwotę 10 000,00 zł - pula środków konkursowych 10 000,00 zł.

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na łączną kwotę 39 555,00 zł - pula środków konkursowych 30 000,00 zł.

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na łączną kwotę 35 100,zł - pula środków konkursowych 20 000,00 zł.

Do procedury konkursowej z powodu braków formalno - prawnych nie zakwalifikowało się 7 ofert.

Dofinansowanie przyznano następującym ofertom:

 

1 Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Organizacja XXII Biegu o Nóż Komandosa 11 511,00 zł
2 Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Organizacja 15 Maratonu Komandosa 8 786,00 zł
3 Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Organizacja XIV Biegu Katorżnika 40 435,00 zł
4 Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Organizacja Biegu Niepodległości 26 061,00 zł
5 Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Setka Komandosa 9 303,00 zł
6 Lubliniecki Klub Sportowy Sparta Lubliniecki mistrz szachownicy – organizacja zajęć nauki gry w szachy 4 440,00 zł
7 Lubliniecki Klub Sportowy Sparta Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację turniejów piłkarskich 12 620,00 zł
8 Lubliniecki Klub Sportowy Sparta Organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla zawodników LKS „Sparta” Lubliniec 22 080,00 zł
9 Lubliniecki Klub Sportowy Sparta Propagowanie sportu – specjalistyczne szkolenia i treningi piłki nożnej, szansą na awans i promocję miasta Lublińca 157 298,00 zł
10 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec Szkolenie piłkarzy klubu Akademia Sportowa Lubliniec oraz popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec na terenie miasta Lublińca 132 432,00 zł
11 Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec Szkolenie koszykarzy drużyny AS Basket oraz popularyzowanie koszykówki wśród dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec na terenie miasta Lublińca 28 504,00 zł
12 Lubliniecki Klub Oyama Karate Organizacja dwóch turniejów sportowych na terenie Miasta Lublińca oraz udział zawodników Lublinieckiego Klubu Oyama Karate, reprezentantów Lublińca, w cyklu imprez ogólnopolskich 12 215,00 zł
13 Lubliniecki Klub Oyama Karate Cykl szkoleń sportowo – rekreacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu doskonalenie umiejętności ruchowych i sprawności fizycznej oraz przygotowanie zawodników Lublinieckiego Klubu Oyama Karate, reprezentantów miasta Lublińca, do udziału w zawodach sportowych w kraju i zagranicą 25 840,00 zł
14 Społeczne Towarzystwo Badmintona „Energia” Cykl otwartych zajęć badmintona dla dorosłych 7 664,00 zł
15 Społeczne Towarzystwo Badmintona „Energia” Cykl otwartych zajęć badmintona dla dzieci, młodzieży 26 800,00 zł
16 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Wodny świat 73 023,00 zł
17 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Wyprawa w świat skrzata 4 703,00 zł
18 Społeczne Towarzystwo Siatkarskie „Victoria” Półkolonie sportowe dla dzieci i młodzieży z STS Victoria Lubliniec 3 333,00 zł
19 Społeczne Towarzystwo Siatkarskie „Victoria” Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki siatkowej 22 629,00 zł
20 Klub Sportowy Manhattan Tenis i squash jako sport i rozrywka 16 360,00 zł
21 Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe Przygotowanie do sezonu i utrzymanie kortów tenisowych oraz organizacja na nich imprez sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia i Miasto Lubliniec 17 813,00 zł
22 Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa Sportowy Kokotek 2018 8 686,00 zł
23 Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa Zawody wędkarsko – spławikowe 4 073,00 zł
24 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń Orlik Sport 3 994,00 zł
25 Klub Sportowy Tajfun Harbułtowice Zajęcia z piłki ręcznej – K.S. Tajfun Harbułtowice 8 472,00 zł
26 Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku Z rowerem za pan brat 1 616,00 zł
27 Klub Sportowy Skat-Lub Kochcice Działalność ligowo – turniejowa skata sportowego 1 034,00 zł
28 Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej promującej zdrowy tryb życia i miasto Lubliniec - „2 Bieg Lubliniecki” 8 275,00 zł
1 Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom „Felis” Przeciwdziałanie bezdomności kotów 2018 13 708,00 zł
2 Fundacja „Ratunek” Przytulisko Koty i Psy Lubliniec Pomoc porzuconym kotom 6 292,00 zł
1 Fundacja WSPIERAM cicho i skutecznie Sprzymierzeni dla Ojczyzny II 9 884,00 zł
2 Fundacja WSPIERAM cicho i skutecznie Aktywne dzieci IV 2 802,00 zł
3 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Patriotyczny Lubliniec II 14 168,00 zł
4 Stowarzyszenie „Złote lata” Patriotyzm wczoraj i dziś 13 459,00 zł
5 Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa Kulturalny Kokotek 2018 12 593,00 zł
6 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej „ Lubliniczanin portret własny” warsztaty i plener fotograficzny 8 374,00 zł
7 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń Orlikowy zawrót głowy 2 19 174,00 zł
8 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń Spotkania autorskie 1 849,00 zł
9 Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń Herbatka u Edyty 7 697,00 zł
1
Caritas Diecezji Gliwickiej
Świadczenia opieki i usług pielęgniarsko – pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób starszych i chorych z terenu miasta 79 069,00 zł
2 Polski Czerwony Krzyż Organizacja spektaklu teatralnego, mistrzostw, olimpiad i konferencji promujących zdrowy styl życia 8 230,00 zł
3 Stowarzyszenie „Złote lata” „Zdrowa rodzina” 4 942,00 zł
4 Fundacja Śląskie Centrum Chorób Serca Koncert charytatywny „Twoje TAK ma znaczenie” z Kampanią prozdrowotną 24 149,00 zł
5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Amazonki Razem z Seniorami - 2018 13 610,00 zł
1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Kraina marzeń 48 415,00 zł
2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Rzecz to nie nowa, by zyskać dla zdrowia 5 442,00 zł
3 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Jesień, zima, wiosna, lato do Kokotka puść mnie
mamo-tato”
6 999,00 zł
4 Lubliniecki Klub Sportowy „SPARTA” Lubliniec
Działania profilaktyczne i edukacyjne oraz rekreacja jako alternatywa dla uzależnień od alkoholu
32 957,00 zł
  Lubliniecki Klub Sportowy „SPARTA” Lubliniec Program profilaktyczny i działania edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 6 000,00 zł
1 Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku Edukacja dla seniorów - 2018 19 577,00 zł
2 Stowarzyszenie MONAR „Podaj rękę” 10 423,00 zł

2018-02-23 12:07:01 |

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!