Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.
Reklama Lubliniec Info

Pogoda:  -1 °C, 9 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
""

Czy jeżdżąc po terenie prywatnym po pijanemu popełniam przestępstwo?

Czy jeżdżąc po terenie prywatnym po pijanemu popełniam przestępstwo?

Prawo polskie rozróżnia wiele kategorii dróg. Wśród nich można wyróżnić podział ze względu na funkcjonalność drogi(droga krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna), klasę drogi (autostrady, ekspresowe, ruchu przyśpieszonego, główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe) itd. Czy jednak ma to znaczenie, na jakiej drodze prowadziliśmy pojazd po alkoholu? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

Kwestia popełnienia przestępstwa i wykroczenia jazdy po pijanemu zostały uregulowane w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń. Zacznijmy od przestępstwa zawartego w kodeksie karnym, a dokładniej w art. 178a kk § 1. Przepis ten ustanawia podstawowe przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Na podstawie tej normy sankcjonowane jest poruszanie się pojazdem mechanicznym, mając ponad 0,5 promila alkoholu we krwi, w ruchu lądowych, wodnym i powietrznym. Jak widać, określenie drugi, po jakich nie można się poruszać pod wpływem alkoholu zostało określone dosyć szeroko. Pojawiały się głosy, próbujące uznać, że pewne drogi nie mieszczą się do powyższej kategorii. Sąd Najwyższy jednakże uciął wszelkie te dywagacje stwierdzając, że miejscem popełnienia przestępstwa może być nie tylko droga publiczna, ale również dojazd, tereny przemysłowe, lotniska oraz inne miejsca, w których odbywa się ogólny czy lokalny ruch pojazdów. Oznacza to, że przestępstwo jazdy po pijanemu może być popełnione nie tylko na drogach publicznych(np. Krajowych, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych), ale również na terenach, gdzie taki ruch również się odbywa. Nie jest więc dozwolone prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, nawet na terenie prywatnym, jeśli odbywa się tam ruch pojazdów. Sztandarowym przykładem może być parking znadjdujacy się przy marketach. Są to tereny najczęściej prywatne, nie mające charakteru drogi publicznej. Jednakże ze względu na to, że odbywa się tam ruch publiczny, to w takim miejscu nie możemy również poruszać się pojazdem po alkoholu. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy poruszać się po naszym terenie prywatnym? I tu odpowiedzią będzie kwestia tego, czy po terenie tym poruszają się również inne samochody. Może być sytuacja, że na twojej działce znajduje się droga, po które porusza się wiele pojazdów. W takim przypadku będzie ona mieściła się do definicji z art. 178a k.k. Jednakże jeśli zdarzenie miało miejsce na twoim terenie prywatnym, gdzie jedynie ty masz dostęp, to już takie miejsce nie może być zaliczone jako miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy.

Musisz mieć również na uwadze, ze sankcjonowane jest także poruszanie się po alkoholu w ruchu wodnym lub powietrznym Oznacza to, że nie możesz kierować ani motorówką po jeziorze ani sterować samolotu pod wpływem alkoholu.

2018-01-02 12:23:22 |

facebook sledzik gg

Komentarzy: 2 dodaj

Sankcjonowane?
Mateurzu, słownik do ręki! Migiem!
2018-01-07 15:47:36 | Pani od polskiego
Sankcjonowane?
Mateurzu, słownik do ręki! Migiem!
2018-01-07 15:47:22 | Pani od polskiego
więcej