Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  1 °C, 17 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Trudności są po to, by sobie z nimi radzić, a nie po to, by się wycofać."

IV MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

IV MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

IV MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORKA” HERBY odbędą się w najbliższą sobotę 9 grudnia na basenie krytym w Herbach. Zamieszczamy regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW
I. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja pływania wśród młodzieży i dzieci w Gminie Herby,
Promowanie działalności Pływackiego Klubu Sportowego Orka

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Termin zawodów: 09.12.2017 ( SOBOTA ) godz. 9:00-13.00
Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach ul. Katowicka 6

III. ORGANIZATORZY
Pływacki Klub Sportowy Orka

IV. KIEROWNICTWO
Zarząd klubu oraz trenerzy: Sonia Konefał oraz Tomasz Rybak

V. UCZESTNICTWO
- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie PKS Orka uczęszczający na treningi oraz opłacający składkę.
- Kategorie w jakich startować będą uczestnicy:
a) Kategoria I – grupa początkująca
b) Kategoria II – grupa średniozaawansowana I
c) Kategoria III – grupa średniozaawansowana II
d) Kategoria IV – grupa zaawansowana
e) Kategoria V – grupa extreme
f) Kategoria VI – niespodzianka 

VI. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
Dostarczenie formularza zgody do trenerów lub zarządu klubu jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w zawodach.
Zawodnicy muszą posiadać zgodę od rodziców na start w zawodach (druk formularza zgody dostępny jest u trenerów).
IV MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORKA” HERBY

VII. PROGRAM ZAWODÓW
- Otwarcie zawodów w dniu 09.12.2017 r. o godzinie 9:00 na Krytej Pływalni w Herbach
/Wszystkie dzieci i młodzież przychodzą na godz. 9:00 w koszulkach klubowych ORKI
założonych na strój pływacki/
- Rozpływanie dla zawodników kategorii I, II– od 9.10 do 9:15
- Rozpoczęcie zawodów - pierwszy start o godz. 9:20
- Rozpływanie dla zawodników kategorii III- VI około godz. 10:20
- Odprawa techniczna sędziów – 9.15 w pokoju ratowników

KONKURENCJE:
Kategoria I
- Wyścig z przyborem (makaron) na piersiach – 25m dziewczęta
- Wyścig z przyborem (makaron) na piersiach – 25m chłopcy
- Wyścig z przyborem (makaron) na grzbiecie – 25m dziewczęta
- Wyścig z przyborem (makaron) na grzbiecie – 25m chłopcy
Kategoria II
- 25m stylem grzbietowym dziewcząt
-25m stylem grzbietowym chłopców
-25m stylem dowolnym z przyborem (deska) dziewcząt
-25m stylem dowolnym z przyborem (deską) chłopców
Kategoria III (Każdy uczestnik wybiera maksymalnie dwie konkurencje)
- 50m stylem dowolnym dziewcząt
-50m stylem dowolnym chłopców
- 50m stylem klasycznym dziewcząt
-50m stylem klasycznym chłopców
-50m stylem grzbietowym dziewcząt
-50m stylem grzbietowym chłopców
Kategoria IV (Każdy uczestnik wybiera maksymalnie dwie konkurencje)
- 50m stylem dowolnym dziewcząt
-50m stylem dowolnym chłopców
IV MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORKA” HERBY
- 50m stylem klasycznym dziewcząt
-50m stylem klasycznym chłopców
-50m stylem grzbietowym dziewcząt
-50m stylem grzbietowym chłopców
Kategoria V (Każdy uczestnik wybiera maksymalnie dwie konkurencje)
- 50m stylem dowolnym dziewcząt
-50m stylem dowolnym chłopców
- 50m stylem klasycznym dziewcząt
-50m stylem klasycznym chłopców
-50m stylem grzbietowym dziewcząt
-50m stylem grzbietowym chłopców
Kategoria VI (Wyznaczeni zawodnicy przez trenerów)
- niespodzianka 

VIII. PRZEPISY TECHNICZNE
 Konkurencje przeprowadzone będą seriami na czas, zaczynając od serii najwolniejszej
 Pomiar czasu – ręczny
 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach
 Długość pływalni: 25 metrów, Ilość torów: 5
 Temperatura wody - 28 st. C
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. Sprawy sporne
wynikłe w trakcie zawodów rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny Zawodów.

IX. NAGRODY
Dyplomy i medale za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych z podziałem na
dziewczęta i chłopców

X. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP

IV MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORKA” HERBY
 W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
 Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są opiekunowie
 Dekoracje zwycięzców będą się odbywały podczas trwania zawodów
 Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 Rodzice proszeni są o zabranie obuwia zmiennego /klapek basenowych/ celem wejścia na
widownię.

2017-12-07 13:59:55 | Organizatorzy

facebook sledzik gg

Więcej: basen

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!