Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -10 °C, 14 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Oswoić znaczy stworzyć więzy...Poznaje się tylko to, co się oswoi. "

Policyjne działania SMOG

Policyjne działania SMOG

Na terenie powiatu lublinieckiego, policjanci drogówki prowadzili we wtorek działania SMOG. Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

5 grudnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu sprawdzali czy samochody poruszające się po naszych drogach nie zanieczyszczają zanadto naszego środowiska. Podczas akcji mundurowi zwracali uwagę czy kierujący przestrzegają także innych przepisów ruchu drogowego, związanych np. z przekraczaniem prędkości, stosowaniem pasów bezpieczeństwa czy właściwym sposobem przewożenia dzieci.

Przypominamy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

1) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;

b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;

c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę.

2) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

2017-12-06 08:57:46 | KPP Lubliniec

facebook sledzik gg

Komentarzy: 2 dodaj

Problem na ośiedlach domków jednorodzinych
To nie samochody są największym problemem w Polsce - to palenie w piecach opałem nie spełniającym norm i śmieciami. Proszę przejechać się po miescie, osiedlach - nie ma czym oddychać (smród niesamowity). Czy ktoś w końcu coś z tym zrobi, czy będziemy szukać tematów zastępczych ?
2017-12-09 09:26:21 | Krzyś
smog
Czas zabrać się też za właścicieli domów spalających pozagatunkowy węgiel i śmieci. Kilka dni temu, przy bezwietrznej pogodzie, trudno było oddychać - aż paliło w gardle i łzawiły oczy. Straż Miejska ma okazję się wykazać.
2017-12-07 22:20:01 | magiera
więcej