Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -10 °C, 14 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Oswoić znaczy stworzyć więzy...Poznaje się tylko to, co się oswoi. "

V Gala Wolontariatu - FOTO

V Gala Wolontariatu - FOTO

Wczoraj, w poniedziałek 4 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyła się V Gala Wolontariatu. Zamieszczali listę wyróżnionych oraz galerię zdjęciową z tego wydarzenia.

Galę otworzył występ Radosława Gembały, który zaśpiewał utwór Michała Szpaka "Jesteś Bohaterem". Natomiast tuż przed przerwą wystąpiła Klaudia Szmida wykonując kilka coverów Whitney Houston. Na zakończenie części artystycznej wspólnie z Wolontariuszem Roku 2016 Powiatu Lublinieckiego Karolem Kukowką zaśpiewali utwór "O niebo lepiej".

Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Lublinieckiego: Renata Piosek
Pani Renata Piosek jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lisowice, członkiem pierwszego zarządu Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, członkiem rady Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina” oraz liderem grupy „Odnowy Wsi” Lisowice. Angażuje się we wszystko, co dzieje się w Lisowicach. Jej zasługą jest realizacja projektu „Nasza świetlica”, dzięki któremu dzieci mogą ciekawie spędzać czas, zaangażowana była w projekt adaptacji starej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole oraz projekt modernizacji budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Lokalnego |Centrum Społeczno-Kulturalnego. Dzięki zaangażowaniu Pani Renaty, Lisowice zdobyły II miejsce w konkursie pt. "Piękna wieś województwa śląskiego" w kat. "Najlepsze przedsięwzięcie" i I miejsce w kat. ."Najlepsza strona internetowa. Za zdobyte nagrody pieniężne w tym konkursie ufundowano urządzenia na plac zabaw i przenośne nagłośnienie, które służą mieszkańcom Lisowic. Pani Renia, to również budowa boiska, budowa i oznakowanie szlaku turystycznego „Lisi szlak”, budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni na wolnym powietrzu, to prowadzenie grupy teatralnej dzieci i młodzieży „Radośni” i wiele innych projektów, które bez jej zaangażowania z pewnością nie zakończyłyby się sukcesem.

Wolontariusz Roku 2017 Miasta Lublińca: Karolina Lancman
Pani Karolina Lancman od lat angażuje się w organizację niemal wszystkich biegów i akcji charytatywnych organizowanych przez Wojskowy Klub Biegacz META. Według prowadzonej przez klub statystyki, przeznacza na wolontariat kilkaset godzin w roku- najwięcej spośród wszystkich członków WKB META. Pomimo młodego wieku jest doświadczonym i samodzielnym organizatorem wielu akcji i sprawnym kierownikiem każdego zespołu. Jest najmłodszą osobą wyróżnioną medalem za zasługi dla klubu.

Kapituła w składzie: Jolanta Figlak, Czesław Gansiniec, Karol Kukowka, Roman Szafraniec, Krzysztof Koselski w dniu 20.11.2017 r. dokonała wyboru, spośród zgłoszonych wolontariuszy, osób które zasługują na wyróżnienia w kategorii indywidualnej i grupowej.

W kategorii indywidualnej zostali wyróżnieni wolontariusze:

Michał Wieczorek zgłoszony przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
Michał to człowiek o wielkim, dobrym sercu, skromny i pracowity, „Mózg informatyczny” Kampanii na rzecz transplantacji – „Twoje Tak ma znaczenie”. Był współautorem scenariusza filmu promującego kampanię „Twoje Tak ma znaczenie” oraz loga Kampanii, która odbyła się 20 maja na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu. Nakręcił i zmontował film promujący kampanię. Film był przez niego zmodyfikowany na potrzeby rozpowszechnienia kampanii. Swoją pomocną dłonią wspiera wszystkie inicjatywy , które odbywają się w ramach kampanii na rzecz transplantologii.

Krystyna Klimza zgłoszona przez Stowarzyszenie „Ścieżka Marzeń”
Pani Krystyna była jednym z założycieli Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa w Łagiewnikach Wielkich. Została wybrana prezeską tej organizacji i pozostaje nią do dziś. Jest również szefową Caritas przy parafii św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich. Ma niebywały talent organizacyjny. Jest pomysłodawczynią i inicjatorką wielu przedsięwzięć służących społeczności lokalnej, wśród których na uwagę zasługują:
organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci Łagiewnik, organizacja Domu Seniora, odwiedza jubilatów, osoby chore, leżące, które nie mogą przybyć na spotkania z innymi mieszkańcami. Przygotowuje materialne wsparcie dla ubogich, najczęściej sama dostarcza te upominki adresatom. Przygotowuje kiermasze Wielkanocne. Organizuje wyjazdy i rajdy wśród młodej części łagiewniczan , które cieszą się niezmienną popularnością . Inicjatorka i organizator wielu przedsięwzięć w gminie Łagiewniki.
Jest wzorem do naśladowania dla mieszkańców i pociąga za sobą kolejne pokolenia coraz to młodszych wolontariuszy. Przyświeca jej zasada: „jak masz robić byle jak , nie rób wcale.”

Pani Danuta Swoszowska zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu.
Inicjatorka i koordynatorka przedsięwzięcia pod nazwą „Lublinieckie Amazonki” ,które ma na celu dotarcie do jak największej liczby kobiet dotkniętych problemem nowotworowym i stworzenie im warunków do własnej akceptacji, wzajemnej pomocy, stworzenia warunków do rehabilitacji i aktualnej nowoczesnej wiedzy pomagającej w codziennym życiu. W stworzonym klubie lublinieckich Amazonek skupia ponad 30 kobiet w różnym wieku. Dzięki niej „Amazonki” i seniorki uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Współorganizuje spotkania ze specjalistami w tym o naturze psychologicznej, aby pomóc osobom dotkniętym chorobą nowotworową i ich bliskim. Zainicjowała współpracę z dyrektorami szkół średnich w celu rozpowszechnienia pojęcia profilaktyki chorób nowotworowych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi. W ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu współorganizuje rodzinne rajdy rowerowe. Jej działania przynoszą konkretne efekty społeczne.

Szczepan Kozłowski zgłoszony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu
Inicjator i organizator przedsięwzięć rekreacyjnych dla seniorów. Z jego inicjatywy zorganizowanych było ponad 25 wypraw i spacerów rowerowych dla seniorów- emerytów po okolicznych trasach i szlakach rowerowych przejeżdżając z uczestnikami odcinki w granicach od 30 do100 km dziennie. Tylko w 2017 roku przejechał z seniorami ok. 3900 km. Udowodnił swoja postawą i zaraził tym innych, że wiek nie stanowi przeszkód do korzystania z możliwości jakie daje turystyka rowerowa.

Pani Danuta Kuciejczyk zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublińcu
Aktywnie działa w ramach wolontariackich przede wszystkim w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z przygotowaniem zawodowym wykorzystuje swoją wiedzę poza pracą na przeprowadzanie szkoleń teoretycznych i profilaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu lublinieckiego. Prowadzi szkolenia i praktyczne instruktaże dla dzieci i młodzieży oraz członków szkolnych drużyn PCK, które biorą udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.
Szkolenia i instruktaże przeprowadza również wśród dorosłych ( na terenie zakładów pracy i klubów sportowych).Pozyskuje honorowych krwiodawców wśród młodzieży. Istotną częścią jej wolontariatu jest również udział w zespole medycznym PCK biorącym udział w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych na terenie miasta Lublińca i okolic. W 2014 roku otrzymała odznakę honorową PCK IV stopnia.

Pan Jacek Wasiak zgłoszony przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Pan Jacek Wasiak jest czynnym krwiodawcą blisko 40 lat. Przez cały ten czas jest członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz działaczem w lublinieckim kole Polskiego Czerwonego Krzyża. Czynnie angażuje się w krzewienie honorowego krwiodawstwa uczestnicząc w pogadankach z uczniami lublinieckich szkół. Wziął udział w ponad 170 spotkaniach z lubliniecką młodzieżą. W swej wolontaryjnej działalności uczestniczył dwukrotnie w działaniu na rzecz powodzian w Bieruniu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za przetransportowanie darów rzeczowych pochodzących ze zbiórki zorganizowanej w lublinieckich szkołach i instytucjach. Pan Jacek Wasiak bierze udział w organizacji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Honorowych Dawców Krwi. Jest członkiem punktu medycznego podczas wszystkich plenerowych imprez miejskich organizowanych przez Miejski Dom Kultury.

Marzena Kowalik zgłoszona przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Pani Marzena Kowalik z dużym zaangażowaniem samodzielnie podejmuje innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz potrzebujących w środowisku szkolnym , lokalnym i regionalnym oraz koordynuje pracę Wolontariatu Szkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Na szczególną uwagę w jej konkretnych działaniach zajmują akcje międzynarodowe: realizacja zajęć z alterterapii pt. „Zaczarowane kolory” wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów o charakterze :
-plastycznym
-muzycznym
- teatralnym
Udziela się w ogólnoświatowych, ogólnopolskich , lokalnych i szkolnych akcjach realizując projekt UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, który jest poświęcony najbiedniejszym dzieciom z różnych kontynentów. Działa w projekcje edukacyjnym „ Po pierwsze dziecko” który jest poświęcony trudnej sytuacji dzieci uchodźców. Przez zaangażowanie w realizację projektów Szkoła otrzymała certyfikat „Społecznie zaangażowanej placówki”. Pani Marzena zorganizowała Światowy Dzień Chorych. Ponadto z wolontariuszami systematycznie sprawuje opiekę nad mogiłą dzieci pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej. W jej działaniach obecna jest również tematyka regionalna: przedstawienia teatralne , recytowanie wierszy, w których uczniowie posługują się gwarą śląską i występują w strojach regionalnych. Przygotowuje koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących, w których biorą udział uczniowie, rodzice i absolwenci szkoły. Chęć niesienia pomocy potrzebującym i rozpowszechnianie idei pomagania i wsparcia dla seniorów wśród dzieci i młodzieży jest dla Pani Marzeny priorytetem w działaniu i sposobem na samorealizację.

ciąg dalszy na następnej stronie

2017-12-05 08:47:23 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Zobacz nasze galerie
V Gala Wolontariatu 2017
więcej

Więcej: Lubliniec * MDK Lubliniec

Komentarzy: 2 dodaj

To chyba nie miejsce na takie informacje...
ale rzeczywiście daszek nad jedną huśtawką za 50.000 to chyba lekka przesada... Ktoś te projekty w ogóle sprawdzał? Kto był przewodniczącym komisji dopuszczającej takie projekty...
2017-12-05 22:47:53 | Ciekawy
Dach to czy hamak? Oto jest pytanie?
Warto poczytać, co mówią mieszkańcy... Obietnice bez pokrycia... Miało być pięknie a wyszło jak zawsze... https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial/posts/1935725363110360
2017-12-05 22:34:46 | Orlikowy Szaleniec
więcej