Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -7 °C, 19 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy niezastąpionym." [M.Eibner-Eschenbach]

Komunikat ws. Programu Słoneczny Lubliniec

Komunikat ws. Programu Słoneczny Lubliniec

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublińca Programem „Słoneczny Lubliniec” oraz zgłaszanymi zapytaniami osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie (na ukończeniu – do zasiedlenia na przełomie 2017/2018) informujemy, że osoba zakwalifikowana do obecnej edycji Programu musi łącznie spełnić poniższe warunki:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec,
  • budynek jest zamieszkały i użytkowany (w celu prawidłowego oszacowania planowanych urządzeń oraz ich mocy właściciel musi udostępnić faktury za ostatni okres rozliczeniowy – moc będzie dobrana na podstawie faktycznego życia energii).
  • posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jeżeli jest kilku współwłaścicieli to każdy z nich musi wyrazić zgodę na przedmiotową inwestycję.
  • nie prowadzi w budynku, w którym zamontowana będzie instalacja w chwili obecnej działalności gospodarczej ani też agroturystyki i nie będzie prowadził tego typu działalności w okresie 5 lat od rozliczenia finansowego Projektu. Decyduje wykazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adres zakładu głównego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wynajmowanie budynku lub części budynku dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej przez inny podmiot również traktowane jest jako „działalność gospodarcza prowadzona w budynku na którym zainstalowane zostaną kolektory słoneczne / panele fotowoltaiczne". Program dofinansuje jedynie obiekty mieszkalne.
  • instalacja będzie wykorzystywana tylko na potrzeby socjalno-bytowe domowników,
  • w budynku nie jest zamontowana instalacja kolektorów słonecznych ani inne odnawialne źródło energii do ogrzewania c.w.u. lub produkcji energii elektrycznej,
  • nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego,
  • nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec gminy Lubliniec i jednostek podległych,

Takie warunki mieszkaniec będzie musiał spełniać nie tylko w momencie składania ankiety / podpisania umowy, ale przez cały okres tzw. trwałości projektu (tj. przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu – czyli do 31.12.2025 r.)

Ponadto informujemy, że stawka VAT dla montażu urządzeń na budynku wyniesie 8%, natomiast dla montażu na budynku gospodarczym / na ziemi będzie stawka 23%.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia kosztów kwalifikowanych. Założenie Programu jest takie, że 85% kosztów stanowi dotacja z UE a 15% pokrywa mieszkaniec. Jeżeli jednak Urząd Skarbowy uzna, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym to mieszkaniec będzie musiał również sfinansować podatek od otrzymanej dotacji.

Przygotowując Program staramy się i poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych i finansowych, aby mieszkaniec otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie i aby z Programu skorzystała jak największa liczba gospodarstw.

Jak wcześniej informowaliśmy w 2018 roku będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków do Poddziałania 4.1.1 (ZIT).

W związku z tym, że chcielibyśmy, aby jak największa grupa mieszkańców Lublińca skorzystała z dotacji, rozważamy obecnie taką możliwość, że mieszkańcy, którzy złożą obecnie ANKIETY i nie spełnią powyższych wymagań (bo np. prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie) wejdą na tzw. listę rezerwową, która stanie się podstawą do przygotowania II edycji Programu (planowany termin naboru to przełom I i II półrocza 2018 r.)

W związku z powyższym prosimy, aby także mieszkańcy, którzy nie spełniają obecnych warunków naboru ANKIET (bo np. prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie) również złożyli ANKIETY w celu identyfikacji faktycznego zapotrzebowania.

Ps. Na wypełnionej ANKIECIE prosimy dopisać odręcznie, że wnioskodawca osobiście prowadzi działaność gospodarczą, lub w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, lub budynek jest w budowie (ułatwni to identyfikację ankiet i uprości analizę).

Kliknij tutaj, aby pobrać ankietę

Krzysztof Klepacz - UM Lubliniec

2017-10-19 13:27:56 | Krzysztof Klepacz - UM Lubliniec

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!