Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  0 °C, 14 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Nie znam większego poświęcenia niż podanie ręki człowiekowi, który całkowicie upadł na duchu. " [Mikołaj Gogol]

Formy aktywizacji w częstochowskim Urzędzie Pracy

Formy aktywizacji w częstochowskim Urzędzie Pracy

W Częstochowie obniża się poziom bezrobocia. Przyczynia się do tego rozwój specjalnych stref ekonomicznych i powstawanie nowych inwestycji gwarantujących dodatkowe nabory kadrowe. Również działalność częstochowskiego Urzędu Pracy pozytywnie wpływa na zmianę sytuacji na lokalnym rynku. Instytucja skutecznie aktywizuje bezrobotnych poprzez atrakcyjne programy podnoszące kompetencje i wspiera ich udzielając potrzebnej pomocy finansowej. Poznaj najbardziej efektywne projekty aktywizacyjne Urzędu Pracy w Częstochowie.

„Program Aktywizacja i Integracja”

Projekt został sfinansowany z ze środków Funduszu Pracy. Inicjatywa powstała poprzez nawiązanie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz podmiotami działającymi na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach programu organizowane są warsztaty, spotkania grup wsparcia oraz indywidualne rozmowy z doradcą.

Program "Aktywni 50+"

Zakłada on aktywizację 25 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W ramach projektu uczestnicy wykonują prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne. Mogą skorzystać także ze specjalnej oferty staży.

„Aktywność przeciw bezrobociu”

Program skierowany jest do 160 osób bezrobotnych spełniających następujące jeden lub więcej warunków: wiek do 30 roku życia albo powyżej 50 roku życia, długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia, fakt korzystania z pomocy socjalnej, niepełnosprawność, posiadanie co najmniej jednego dziecka do 6 roku życia lub co najmniej jednego dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia. W ramach projektu uczestnicy będą mogli wykonywać prace interwencyjne, roboty społeczne albo objąć refundowane stanowiska pracy. Skorzystają też z usługi pośrednictwa pracy i fachowego doradztwa zawodowego. Za wykonane obowiązki otrzymają comiesięczny dodatek wyrównawczy wysokości 400 zł.

Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój”

Zdaniem organizatorów, program „Wiedza Edukacja Rozwój” wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, zjawiskami demograficznymi i zmianami zachodzącymi w europejskiej polityce. Uwzględnia też możliwości, jakie stwarzają unijne inwestycje w kapitał ludzki. PO WER sfinnsowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W projekcie przewidziano atrakcyjne formy wsparcia takie jak szkolenia, dofinansowania, praktyki, staże, kursy, badania, zatrudnienie subsydiowane, doradztwo i programy mobilizujące. Program wspomaga m.in. osoby młode, niepełnosprawne, instytucje rynku pracy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz placówki edukacyjne. Wiedza i umiejętności uzyskane za sprawą udostępnionych form kształcenia pozwalają zaktywizować bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji, a w konsekwencji zwiększają szanse na znalezienie pracy najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Częstochowski Urząd Pracy aktywizuje osoby, które mają trudności z odnalezieniem się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Instytucja ubiega się o środki unijne i krajowe na realizację programów. Korzystają na tym nie tylko bezrobotni, ale też lokalni przedsiębiorcy.

Mieszkasz w Częstochowie i szukasz pracy? Sprawdź ofert pracy na: https://praca.money.pl/praca-czestochowa-m1.html.

2017-09-29 09:11:39 |

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!