Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -1 °C, 7 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką." [Paulo Coehlo]

Podsumowanie programu „Rodzina 500+” na koniec sierpnia 2017r.

Podsumowanie programu „Rodzina 500+” na koniec sierpnia 2017r.

Z programu „Rodzina 500+” korzysta obecnie 1521 rodzin mieszkających w Lublińcu. Z zasiłków rodzinnych korzysta 578 rodzin. Sprawdź najnowsze dane na temat programu i jego nowego okresu rozliczeniowego, który rozpoczyna się 1 października br.

Do dnia 31.08.2017r. do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017r. wpłynęło 1255 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) oraz 433 wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych. Oznacza to, że zainteresowanie programem „Rodzina 500+” jest bardzo duże, gdyż w ciągu jednego miesiąca zostało złożonych 82,5% wszystkich przewidywanych wniosków. W przypadku zasiłków rodzinnych jest to 75% wniosków.

Na 1255 ogółem złożonych wniosków 30% (373 wnioski) zostało złożonych w formie elektronicznej za pomocą systemu emp@tia i ePuap.

Przy obsłudze programu „Rodzina 500+” zaangażowanych jest 8 osób:

- 2 osoby, które wydają oraz przyjmują wnioski informując osoby ubiegające się o świadczenia, w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek i jakie dokumenty dostarczyć;

- 2 osoby, które pozyskują dane osób, które złożyły wnioski w zakresie: danych PESEL, miejsca zamieszkania, osiągniętych dochodów, dokonują przeliczeń w celu ustalenia prawa do świadczeń;

- 2 osoby, które przygotowują decyzje;

- 2 stażystów, którzy po podpisaniu w/w decyzji przez Dyrektora informują świadczeniobiorców o możliwości ich odbioru.

Takie rozplanowanie pracy pozwala z jednej strony na sprawne przyjęcie wniosków, jak również na szybkie otrzymanie decyzji w sprawie świadczeń przez wnioskodawców.

W trakcie pozyskiwania danych świadczeniobiorców pojawiały się problemy z działaniem systemu dostarczającego dane. Problemy te powodowały przejściowe utrudnienia i opóźnienia w ustalaniu prawa do świadczeń. Jak wiadomo, od ubiegłego roku wszystkie dane wnioskodawców są obowiązkowo pozyskiwane tylko i wyłącznie za pomocą platformy emp@tia. Osoby ubiegające się o świadczenia w przypadku, gdy w zatrudnieniu nie zachodziły żadne zmiany, nie mają obowiązku dostarczania żadnych dokumentów.

Poza wnioskami na nowy okres zasiłkowy przyjmowane były i rozpatrywane wnioski na bieżący okres trwający do końca września (w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 500+), oraz do końca października (w przypadku świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, „becikowego”, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych itp.). Pomimo dużego wzmożenia pracy przy rozpatrywaniu nowych wniosków, na 1255 złożonych wniosków wydano 662 decyzje (czyli ponad 50%).

W trakcie analizy wniosków, szczególnie z uwzględnieniem kryterium dochodowego, pojawia się wiele przypadków, gdy osoby, które pobierają świadczenia nie zgłaszają na bieżąco wszystkich zmian związanych z zatrudnieniem. Okresy przyznawania świadczeń są bardzo długie (poprzedni okres trwał 17 miesięcy – od 1 października okresy będą roczne), a nie zgłaszanie zmian skutkuje utratą prawa do świadczenia „500+” oraz koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Obecnie wszczęto kilkanaście postępowań o zwrot tych świadczeń – najwyższą kwotę świadczeń do zwrotu ustalono dla osoby, która przez 11 miesięcy nienależnie pobierała świadczenia – będzie ona musiała zwrócić 5,5 tys. zł z odsetkami. Dlatego apelujemy o każdorazowe zgłaszanie wszystkich zmian zatrudnienia lub innej sytuacji mającej wpływ na prawo do świadczeń (jak np. zmiany stanu cywilnego, usamodzielnienia się dziecka, podjęcia przez dziecko praktyk w szkole itp.). Zniweluje to niepotrzebne problemy związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

2017-09-04 10:22:31 | M.J. - MOPS Lubliniec

facebook sledzik gg

Zobacz nasze galerie
Podsumowanie programu „Rodzina 500+” na koniec sierpnia 2017r.
więcej

Więcej: Lubliniec * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lubliniec

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!