Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -4 °C, 16 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Prawdziwa wielkość ubrana jest w prostotę. " [Mikołaj Gogol]

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2017

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2017

Zapraszamy na VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI, który odbędzie się w dniach 18-19.03.2017r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 7.

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2017
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin
w trakcie którego rozegrane zostaną:
II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH „KOSZĘCIŃSKI RAK”
II Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017
Międzynarodowe Zawody o Puchar UE „EURO PUCHARY”

HONOROWY PATRONAT :
WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZBIGNIEW SENIÓW

ORGANIZATOR:
URZĄD GMINY KOSZĘCIN
DOM KULTURY w KOSZĘCINIE
KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w KOSZĘCINIE

WSPÓŁORGANIZATORZY :
ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE
IPMS POLSKA
IPMS Silesia
KPM Karvina – Klub partnerski z Czechy

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
18-19.03.2017r.
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

PROGRAM KONKURSU:

18.03.2017r. SOBOTA

Godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.
Godz. 10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.
Godz. 9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.
Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.

19.03.2017r. NIEDZIELA

Godz. 9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.
Godz. 13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników.
Około godz. 15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.

CEL KONKURSU:
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.
Rozpowszechnianie zainteresowania nauką, techniką i historią.

RODZAJ KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Oceniana będzie tylko praca własna modelarza, modele tzw. „gotowce” nie będą brane pod uwagę.
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu lub materiału z jakiego został wykonany model, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z autorem modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.
W każdej klasie konkursowej modelarz może zgłosić tylko 3 modele.
Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane. „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie – pochwal się nowym.”

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele, a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem. Sędziowie nie oceniają klas, w których startują.

W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą robione zdjęcia.
Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.

Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.

GRUPY WIEKOWE:
Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
M-młodzik - do 12 lat
J- junior – od 13 do 18 lat
S – senior - powyżej 18 lat

OCENA MODELI:
Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.
W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.
W konkursie nie mogą brać udziału modele, które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.

KLASY MODELI:

SENIOR:
MODELE PLASTIKOWE :
Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce.
Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce.
Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce.
Sp4 – cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale .
Sp5 –śmigłowce, wszystkie skale.
Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.
Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.
Pp3 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.
Pp4 – 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.
Pp5 – pojazdy cywilne osobowe i motocykle, wszystkie skale.
Pp6 –pojazdy cywilne ciężarowe wszystkie skale .
Ap –artyleria, wszystkie skale .
Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
Op – statki i okręty wszystkie skale.
Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
Sf – fantastyka.

MODELE KARTONOWE :
Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.
Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.
Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.
Pk3 – pojazdy cywilne, wszystkie skale.
Ak – artyleria, wszystkie skale.
Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
Ok – statki i okręty wszystkie skale.
Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
Kk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
Sfk – fantastyka wszystkie skale.

JUNIOR:
MODELE PLASTIKOWE:
JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale.
JŚp –śmigłowce, wszystkie skale.
JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, motocykle, wszystkie skale.
JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .
JPpc –pojazdy cywilne osobowe, ciężarowe i motocykle wszystkie skale .
JAp –artyleria wszystkie skale .
JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
JOp – statki i okręty wszystkie skale.
JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
JKp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
JSf –fantastyka, wszystkie skale .

MODELE KARTONOWE :
JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.
JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale.
JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.
JAk – artyleria, wszystkie skale.
JFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
JOk – statki i okręty wszystkie skale.
JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
JKk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
JSfk – fantastyka wszystkie skale.

MŁODZIK:
MODELE PLASTIKOWE :
MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.
MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
MOp – statki i okręty wszystkie skale.
MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MODELE KARTONOWE :
MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.
MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
MOk – statki i okręty wszystkie skale.
MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

ORAZ KLASY MODELI :
WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

KLASY SPECJALNE :

S - Silniki Kategoria Specjalna (Klasa Sponsorowana).

W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace.

VHC - samoloty bojowe 1:72

VINTAGE MODEL KIT – HIGHER CLASS (stare modele – klasa wyższa)

Kategoria specjalna wprowadzona w zeszłym roku jako projekt pilotażowy.

W tej edycji tylko modele samolotów w skali 1/72.

W tej kategorii specjalnej wystawiane są modele starych edycji takich firm jak: Kovozavody Prostejov, Heller, Airfix, Matchbox, Novo, ZTS Plastyk itd. zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem waloryzacji oraz malowania samolotu. Mile widziane będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu oraz oryginalnej instrukcji.
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania i waloryzacji modelu.
Jednym zdaniem - należy pokazać jak z przeciętnego lub słabego jakościowo modelu wykonać dobrze zwaloryzowany model wysokiej jakości aby zachęcić młodych niedoświadczonych modelarzy kupujących tanie zestawy do modelarstwa. Idea powstania tej kategorii specjalnej ma na celu również pokazać, że to nie od jakości modelu zależy ostateczny rezultat pracy nad modelem lecz od pracy i determinacji modelarza.
Trzy najlepsze modele w tej kategorii będą wyróżnione.

2017-03-15 13:29:43 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Więcej: Koszęcin

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!