Zauważyliśmy, że używasz AdBlocka, prosimy o jego wyłączenie dla Portalu Lubliniec.Info.
Wtyczka nie wyświetla poprawie strony blokując m.in. zdjęcia.
Dzięki reklamom oglądasz ten serwis za darmo.

Pogoda:  -1 °C, 8 km/h , więcej
Złota myśl dnia:
" Nie znam większego poświęcenia niż podanie ręki człowiekowi, który całkowicie upadł na duchu. " [Mikołaj Gogol]

IV-ty Lubliniecki Półmaraton Nordic Walking i Lubliniecka 5

IV-ty  Lubliniecki Półmaraton Nordic Walking i Lubliniecka 5

Zachęcamy do wzięcia udziału w czwartym już Lublinieckim Półmaratonie Nordic Walking i Lubliniecka 5. Jak sama nazwa wskazuje do pokonania z kijkami jest 21,097 km lub 5 km. Zawody odbędą się 26 marca. Biuro zawodów oraz start odbędą się wokół Leśniczówki Lubliniec (przy skrzyżowaniu ul. 74GPP z obwodnicą miasta). Zamieszczamy szczegółowy regulamin.

Regulamin
IV-ty  Lubliniecki Półmaraton Nordic Walking i Lubliniecka 5

1.Cel imprezy:
Propagowanie aktywnej formy wypoczynku poprzez  popularyzację Nordic Walking jako jednej z form aktywności ruchowej. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród  społeczeństwa w każdym wieku. Promocja Powiatu Lublinieckiego.
Promocja tras Nordic Walking w Lublińcu usytuowanych na terenie Nadleśnictwa Lubliniec

2.Termin i miejsce rozegrania zawodów:
26 marca  2017 start godzina 11:00
Miejsce: Lubliniec, Leśniczówka przy obwodnicy trasy DK 11.
Biuro zawodów otwarte w dniu zawodów od godziny 8:30 zamknięcie 10:30  Lubliniec
droga krajowa 11 obwodnica Lublińca -polana przy Leśniczówce.

Dla zawodników startujących na 5 km Organizator  w tej edycji zaplanował 3 kategorie
wiekowe dla kobiet i mężczyzn  oraz kategorię open dla kobiet i mężczyzn.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy wygrają kategorię open nie będą brani pod uwagę w
klasyfikacji wiekowej.
K -19 do 19  lat
K - 20 (20- 39 lat)
K - 40 – od 40 lat
M - 19 do 19  lat
M - 20 (20- 39 lat)
M - 40 – od 40 lat

Program minutowy :
10:45 rozgrzewka
11:00 start kobiet i mężczyzn na dystansie 21,097 km oraz start  na 5 kilometrów

3.Organizatorzy: Pro Sport Lubliniec, Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Nadleśnictwo Lubliniec, Start Koszwice, Nordic Walking  Lubliniec, Lublinieckie Morsy
4. Zasady: Czysta gra – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy  reprezentowanej przez zawodnika w trakcie trwania zawodów, gdzie zwycięstwo nie  jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się  przestrzeganiem  regulaminu odrzuceniem korzyści wynikających z błędów i  niepowodzeń w trakcie trwania rywalizacji oraz różnego rodzaju oszustw sportowych.
Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu  zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.
Zawody Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do  przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna  gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
Podbieganie, bieg i/lub skracanie trasy równa się karze przesunięcia w dół  o jedną pozycję a w rażących przypadkach  automatycznej dyskwalifikacji. W przypadku dyskwalifikacji opłata startowa nie zostaje zwrócona.

4. Opis trasy-4 rundy po ca 5,3 km.
Charakterystyka trasy: naturalne podłoże-dukty leśne oraz nawierzchnia  grys i niewielkie kamienie- trasa płaska. Start i meta na polanie przy Leśniczówce.
5.Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty startowej  podczas rejestracji na portalu www.chodzezkijami.pl.

System płatności dotpayw kwocie:
40 pln do dnia 24.03.2017
dopisek  IV -ty   LPNW i Lubliniecka 5  imię i nazwisko uczestnika dystans
Osoby, które dokonają opłaty w dniu 24 marca  i później prosimy zabrać kopię
przelewu i przedstawić w biurze zawodów

50 pln w dniu zawodów uiszczona w biurze zawodów oraz wypełnienie kart zgłoszeniowej i pobranie numerów startowych  w dniu zawodów.

6. Kategorie wiekowe dla dystansu 21,097 km.
K-17 (od 15 do 17 lat), od 15 lat bardzo ważne urodzeni w 2002 roku  i starsi
K-20 (18 - 29 lat),
K-30 (30 - 39 lat),
K-40 (40 - 49 lat),
K-50 (50 - 59 lat),
K-60 (powyżej 60 lat)
i
M-17 (od 15 do 17 lat), od 15 lat bardzo ważne urodzeni w 2002 roku i starsi
M-20 (18 - 29 lat),
M-30 (30 - 39 lat),
M-40 (40 - 49 lat),
M-50 (50 - 59 lat),
M-60 (powyżej 60 lat).

Dla dystansu 21,097 km NIE MA KATEGORII OPEN.
7.Kategorie wiekowe dla dystansu 5 km tylko kategoria open miejsca od 1 do 3  dla kobiet i mężczyzn.
Dzieci w wieku do 10 lat brak opłaty startowej –start tylko na 5 km

8.Organizator zapewnia:
-ubezpieczenie NW dla uczestników zawodów
-ratowników  medycznych  na trasie i punkt medyczny na start/meta. Wszystkie objawy  złego samopoczucia w trakcie trwania imprezy należy zgłosić organizatorom lub służbom  medycznym.
-odpowiednie wytyczenie i zabezpieczenia trasy – zawody  poprowadzi „zając”- trasa oznaczona będzie pionowymi i poziomymi znakami-strzałki w kolorze zielonym, dodatkowo w miejscach newralgicznych  na trasie będą osoby z obsługi.
- elektroniczny pomiar czasu
-przenośne  toalety blisko biura zawodów
-wypożyczalnię kijów- biuro zawodów -ograniczona ilość wypożyczenie kijów 10 pln
-poczęstunku po imprezie, napój, kiełbaska, pomidor
-medale/dyplomy  dla wszystkich uczestników
-puchary lub medale  za miejsca od 1 do 3 we wszystkich kategoriach wiekowych-dotyczy  tylko zawodników startujących na 21,097 i  na 5 km zgodnie z zapisem kategorii wiekowych i w  kategoria open
-punkt żywieniowy na trasie około 2,5 kilometra oraz na start/meta- do dyspozycji woda i banan

9. Postanowienia końcowe
-Młodzież –najmłodsi do 18-go roku życia wymagana zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego.
-Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe na karcie startowej
-Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne
-Zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani numerami startowymi umieszczonymi z przodu
-Organizator dostarczy odpowiednią ilość numerów startowych
-W zawodach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego (Nordic Walking)
-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
-Uśmiech, endorfiny i dobre samopoczucie gwarantowane

2017-02-28 11:04:19 | Lubliniec.Info

facebook sledzik gg

Komentarzy: 0 dodaj

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Bądz pierwszy, wyraź swoją opinię!